ພາສາລາວ

ຂໍຕ້ອນຮັບ ກາເຟແກ່ວແສດ

ຕັ້ງຢູ່ເຂດພູດອຍພາກເຫນືອຂອງປະເທດລາວ, ແຂວງຊຽງຂວາງເປັນດິນແດນທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ​ປະ​ກອບມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊົນເຜົ່າ. ​ເຂດແກ່ວແ​ສດ ແມ່ນ​ກຸ່ມບ້ານຂອງຊາວສວນທີ່ປູກກາເຟຢູ່ໃນປ່າຂອງພວກເຂົາເປັນເວລາສິບກ່ວາປີ​ແລ້ວ. ໃນມໍ່ໆມານີ້, ພວກເຂົາໄດ້ຮ່ວມມືກັບໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກຳຮອບດ້ານ ເພື່ອປັບປຸງທາງດ້ານ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້​ແກ່ ເມັດກາເຟຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອີກບໍ່ດົນຜູ້ບໍລິໂພກທ່ານໃດ ທີ່ມັກດື່ມກາເຟທີ່ມີລົດຊາດພິເສດ ກໍ່ຈະໄດ້ດື່ມກາເຟທີ່ມີລົດຊາດແຊບ.

ສະພາບອາກາດ ແລະພູມສັນຖານຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນແທດ​ເ​ໝາະກັບການປູກກາເຟພັນ ອາຮາບິກາ ທີມີຄຸນນະພາບສູງ. ຊາວກະສິກອນກຸ່ມແກ່ວແສດ ປະຈຸບັນກໍາລັງປູກກາເຟພັນ ກາຕີມໍ ໃນລະດັບຄວາມສູງແຕ່ 1,100 ຫາ 1,200 ແມັດ. ກາເຟແມ່ນປູກຢູ່ໃນປ່າທໍາມະຊາດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການໃສ່ປູຍເຄມີ ຫຼືຢາປາບສັດຕູພືດ. ກາເຟ  ໝາກແດງ ແມ່ນເກັບກ່ຽວໃນລະຫວ່າງເດືອນພະຈິກ ແລະ ເດືອນກຸມພາ ແລະແປຮູບເປັນເມັດຂຽວໂດຍຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ເຕັກນິກການນໍາໃຊ້ນຳລ້າງ. ຂະບວນການທັງຫມົດ ແມ່ນແທດເໝາະກັບວິຖິຊີວິດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.

 

ກາເຟປອດສານພິດຈາກພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ

ຂໍເຊີນຊວນພວກທ່ານຮ່ວມຊົມວິດີໂອຫຼ້າສຸດນີ້ກ່ຽວກັບ ກາເຟຊຸມຊົນແກ່ວແສດ. ວີດີໂອດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜະລິດໂດຍໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກຳຮອບດ້ານ ຫຼື ໂຄງການ LURAS, ຖ່າຍທໍາ ແລະ ຕັດຕໍ່ໂດຍ ນາງເຢວື.

 

ວິທີການຊົງກາເຟຕອງ

ໂຄງການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກຳຮອບດ້ານ ມີຄວາມຍິນດີ ແຈກຕົວຢ່າງກາເຟແກ່ວແສດ ໃຫ້ກັບບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂະແໜງການດ້ານກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.  ກາເຟດັ່ງກ່າວແມ່ນຂົ້ວ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ສຳລັບໂອກາດນີ້​ສະເພາະ ໂດຍ ຮ້ານ​ກາເຟຄອມມາ. ຈົ່ງກົດເບິ່ງວິດີໂອຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນຕົວຢ່າງວິທີການຊົງກາເຟທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ. ການຫຸ້ມຫໍ່ແບບນີ້ ແມ່ນກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ມາຮອດວຽງຈັນແລ້ວ!